Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
fredag 19 januari 2018
Mjölby kommun

Så arbetar vi på Oljekrukan

Oljekrukans förskola är en mindre förskola som för närvarande har 23 barn mellan 1-5 år.

På förskolans gård cyklar vi, leker tillsammans och gräver i sandlådan. Vi rör oss även mycket utanför gården då vi har närhet till spännande äventyr i skog och på andra platser. Vi har olika former av organiserade aktiviteter på förskolan och vi värnar om att föra kulturella traditioner vidare. All vår goda mat lagas av Bokens kokerskor.

Vi erbjuder dig och ditt barn engagerad, flexibel och kompetent personal som arbetar efter läroplanen för förskolan (se länk till styrdokument). Vårt arbetssätt är grupp- och individanpassat, där vi ser varje barns unika förmåga.Vi strävar efter att alla barn, varje dag ska känna sig betydelsefulla och viktiga.

Tema "Vatten", vad flyter och vad sjunker?

Temainriktat arbetssätt

När vi arbetar med tema innebär det att vi under en kortare eller längre period arbetar med ett särskilt område. Det enskilda temat genomsyrar verksamheten och bearbetas genom olika aktiviteter. Det aktuella temat, exempelvis vatten, kan behandlas genom "ämnen" som exempelvis skapande, natur och språk.

Dokumentation

Vi samlar all dokumentation på våra väggar synligt för barn och föräldrar. Barnen har individuella pärmar där deras tid i förskolan dokumenteras.

Med en samlad dokumentation blir både gruppers och enskilda individers lärandeprocess synliggjord, för barnen själva, deras föräldrar och pedagoger. Det gör att planering av ett främjande arbetssätt och en stimulerande verksamhet blir enklare.

Vattenlek i sandlådan

Lekens betydelse

För alla barn har leken stor betydelse. Där utforskar barnet sin omvärld, utvecklar självständighet, empati, samspel, språk och matematik etc. Alla delarna är av vikt i ett barns process att lära. Leken genomsyrar hela vår verksamhet och ingår i allt vi gör.

Det är viktigt att barnen får ha inflytande över hur miljön och materialet ska se ut i verksamheten. Vi anser också att de vuxna bör följa barnen i leken, finnas tillhands och delta om barnen önskar detta. Om vi ska kunna se leken som en del av lärandet och upptäcka hur alla barn tillägnar sig kunskap krävs det att vi vuxna är intresserade, medvetna och observanta.

Innehåll: Beatrice Turlea

Senast publicerad: 2018-01-09

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Beatrice Turlea

Senast publicerad: 2018-01-09

Senast ändrad av: Mia Högberg

Oljekrukans förskola

Förskolechef
Eva Lundberg
Telefon:0142-859 07
länk till annan webbplats
E-post: eva.lundberg@mjolby.se

Administratör
Gun Petersson
Telefon: 0142-859 13
E-post: gun.petersson@mjolby.se

Avdelningar

Ankeborg: 0142-85010

Mobil: 072-321 16 34

Gåseborg: 0142-85 366040

Mobil: 072-337 18 69

Adress: Kungsvägen 18 C
595 51 Mjölby