Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 18 januari 2018
Mjölby kommun

Krisstöd vid allvarliga händelser

För att möta en situation där många kommunbor känner stark oro, eller har ett akut behov av stöd, har en organisation för psykiskt och socialt omhändertagande vid större olyckor och kriser (POSOM) skapats. POSOM-gruppen kan med kort varsel upprätta stödcentrum och ta emot människor i relativt stor skala.

POSOM-gruppen samordnas av kommunen och består av ett flertal aktörer såsom kommunen, kyrkan och några av kommunens största arbetsgivare. I gruppen ingår psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, socialassistenter med flera. Gruppen erbjuder krishjälp (samtal och stöd) vid olyckor som berör många människor.

POSOM- Gruppen larmas via telefonnummer 0142- 854 05.

Innehåll: Helena Westman

Senast publicerad: 2017-08-14

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Helena Westman

Senast publicerad: 2017-08-14

Senast ändrad av: Mia Högberg

POSOM - Gruppen

Telefon: 0142 - 854 05

Kontaktperson

Säkerhetssamordnare
Helena Westman
Telefon: 0142- 859 09
helena.westman@mjolby.se