Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Trygg & säker

Trygg & säker

Krisstöd vid allvarliga händelser

För att möta en situation där många kommunbor känner stark oro, eller har ett akut behov av stöd, har en organisation för psykiskt och socialt omhändertagande vid större olyckor och kriser (POSOM) skapats. POSOM-gruppen kan med kort varsel upprätta stödcentrum och ta emot människor i relativt stor skala.

Mjölby kommuns POSOM-grupp är samordnad med Boxholms kommuns Posom-grupp och består av bland annat psykologer, kuratorer, sjuksköterskor och socialassistenter från de båda kommunerna. Arbetet sker i samverkan med andra aktörer i samhället med ansvar och kunskap om krisstöd, så som t.ex. vård och trossamfund. Gruppen erbjuder krishjälp (samtal och stöd) vid olyckor som berör många människor.

POSOM- gruppen larmas via telefonnummer 0142- 854 05.

Kontakt

Säkerhetsamordnare

Helena Westman

Telefon: 0142-859 09

helena.westman@mjolby.se


POSOM-gruppen

 Telefon: 0142-854 05

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480