Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Krisstöd vid allvarliga händelser

För att möta en situation där många kommunbor känner stark oro, eller har ett akut behov av stöd, har en organisation för psykiskt och socialt omhändertagande vid större olyckor och kriser (POSOM) skapats. POSOM-gruppen kan med kort varsel upprätta stödcentrum och ta emot människor i relativt stor skala.

POSOM-gruppen samordnas av kommunen och består av ett flertal aktörer såsom kommunen, kyrkan och några av kommunens största arbetsgivare. I gruppen ingår psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, socialassistenter med flera. Gruppen erbjuder krishjälp (samtal och stöd) vid olyckor som berör många människor.

POSOM- Gruppen larmas via telefonnummer 0142- 854 05.

Kontakt

Säkerhetsamordnare

 

Helena Westman

Telefon: 0142-859 09

helena.westman@mjolby.se


POSOM-gruppen

 

Telefon: 0142-854 05

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in