Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Transport av avfall

Avfall och farligt avfall från verksamheter kan transporteras på egen hand av företagaren eller lämnas till extern transportör.

Egen transport av avfall och farligt avfall

Det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att få transportera avfall yrkesmässigt. Det finns dock undantag från tillståndsplikten, både när det gäller farligt avfall och övrigt avfall. Vill du transportera mindre mängder farligt avfall från din egen verksamhet räcker det att du gör en anmälan till länsstyrelsen. För mer information kontakta Länsstyrelsen.

Anlita extern transportör

När du lämnar över annat avfall än hushållsavfall till en transportör är du skyldig att kontrollera att denne har de tillstånd som behövs enligt avfallsförordningen. För farligt avfall är du även skyldig att kontrollera att mottagaren har tillstånd för att hantera avfallet. När du lämnar farligt avfall till en transportör för borttransport ska du se till att ett transportdokument skrivs.

Mer information hittar du i broschyren
information om hantering av företagens avfalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

och hos Länsstyrelsen i Östergötlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Miljökontoret

Telefon: 0142-850 00

miljo@mjolby.se

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Jenny Asp-Andersson
Senast ändrad av: Mia Högberg
Uppdaterad: 2018-04-04
Publicerad: 2009-09-26

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in