Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
tisdag 20 februari 2018
Mjölby kommun

Schaktmassor

Schaktmassor är enligt avfallsförordningen ett avfall. Schaktmassor kan även vara farligt avfall, beroende på vad de innehåller.

Möjligheten att återanvända schaktmassor avgörs dels av graden av förorening och dels av känsligheten på platsen där de ska läggas upp. Bedömningen av om en massa är förorenad eller ej utgår från Naturvårdsverkets rapport 4638 Generella riktvärden på förorenad mark.

Nya generella riktvärden för förorenad mark har tagits fram, dessa ersätter de riktvärden som finns i Naturvårdsverkets rapport 4638, se Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för mer information.

Anmälningsplikt

Det som avgör om en anmälan krävs eller inte är risken för förorening av mark och vatten. Detta bedöms utifrån massornas egenskaper och uppläggningsplatsens lämplighet.

Om föroreningsrisken bedöms som ringa ska en anmälan göras till miljönämnden. Om föroreningsrisken bedöms som mer än ringa krävs tillstånd av länsstyrelsen. om det inte finns någon föroreningsrisk krävs det ingen anmälan eller tillstånd. Kontakta gärna miljökontoret i god tid innan uppläggningen av massorna för att få råd och hjälp.

Miljökontoret

Telefon: 0142 - 850 00
miljo@mjolby.se

Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 11
Postadress: Mjölby kommun, 595 80, Mjölby

Innehåll: Jenny Asp-Andersson

Senast publicerad: 2018-02-15

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Jenny Asp-Andersson

Senast publicerad: 2018-02-15

Senast ändrad av: Mia Högberg