Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
söndag 21 januari 2018
Mjölby kommun

Avfallshantering för företag

Du som är företagare ansvarar själv för att avfall som uppstår i din verksamhet tas omhand på ett bra sätt. Kommunen har dock monopol på att hämta hushållsavfall och avfall som liknar hushållsavfall. Inom företag kan det uppstå hushållsliknande avfall i personalmatsalar, restaurangavfall och vid all hantering av livsmedel.

De regler som styr hur du ska hantera avfall finns bl a i miljöbalken och avfallsförordningen.

Tänk i följande prioriteringsordning när du sorterar avfall:

  • Minska avfallsmängderna 
  • Återanvänd
  • Materialåtervinn
  • Energiutvinn
  • Deponera

Vissa avfallsslag ska sorteras ut vid källan. Detta gäller till exempel brännbart avfall och olika fraktioner av farligt avfall.

Mer information hittar du i broschyren information om hantering av företagens avfalllänk till annan webbplats


Innehåll: Jenny Asp-Andersson

Senast publicerad: 2017-03-28

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Jenny Asp-Andersson

Senast publicerad: 2017-03-28

Senast ändrad av: Mia Högberg

Miljökontoret

Telefon: 0142-850 00
miljo@mjolby.se

Besöksadress: Stadshuset
Burensköldsvägen 11

Postadress: Mjölby kommun
595 80, Mjölby