Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Avfallshantering för företag

Du som är företagare ansvarar själv för att avfall som uppstår i din verksamhet tas omhand på ett bra sätt. Kommunen har dock monopol på att hämta hushållsavfall och avfall som liknar hushållsavfall. Inom företag kan det uppstå hushållsliknande avfall i personalmatsalar, restaurangavfall och vid all hantering av livsmedel.

De regler som styr hur du ska hantera avfall finns bland annat i miljöbalken och avfallsförordningen.

Tänk i följande prioriteringsordning när du sorterar avfall:

  • Minska avfallsmängderna 
  • Återanvänd
  • Materialåtervinn
  • Energiutvinn
  • Deponera

Vissa avfallsslag ska sorteras ut vid källan. Detta gäller till exempel brännbart avfall och olika fraktioner av farligt avfall.

Mer information hittar du i broschyren information om hantering av företagens avfalllänk till annan webbplats

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in