Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Välkommen till Skogsgläntans förskola

Skogsgläntan ligger mitt i Mantorp med närhet till både skog och samhällets centrum. Till förskolan hör två stora grönskande gårdar med lekmaterial och lekytor. Förskolan är Reggio Emiliainspirerad och har ett tematiskt arbetssätt. Nuvarande tema är hållbar utveckling.

Värdegrund

En förskola där barn, pedagoger och föräldrar känner trygghet och glädje i mötet. Där alla barn bemöts som unika individer med lika värde.

Pedagogisk grundsyn

Vi utgår från att barnet kan, är nyfiket och vill lära. Lärandet sker i en stimulerande, tillåtande och varierande miljö. Lärande involverar alla sinnen och sker på olika sätt. Leken är grunden i barnets lärande. Kunskapen befästs när den upprepas.

Öppettider och måltider

Vi öppnar klockan 6 och stänger klockan 18. Barn som kommer innan klockan 7 lämnas på avdelning Kotten. Detsamma gäller för barn som hämtas efter klockan 17.

 

Varje dag serveras en salladsbuffé före maten. När det är soppa serveras hembakat bröd och efterrätt. Måltider som serveras på förskolan är frukost, lunch och mellanmål.  

 

Undrar du över något, till exempel om specialkost är du välkommen att höra av dig på telefonnummer: 0142-856 70

Avdelningar

Ekorren

Våra barn har stort inflytande på hur deras dagar och lekmiljöer ska se ut. Vi arbetar för att barnen ska bli självständiga, våga tycka, tänka och komma med egna ideér.

Under året har vi arbetat med tema glädje och genom glädjen fann barnen ett nytt projekt som handlar om rymden. Projektet har engagerat barnen enormt och vi har under vårterminen arbetat flitigt med att utifrån barnens intresse skapat planeter, Jorden, Jupiter, Satunurs, Uranus pryder nu vår avdelning.

Humlan

Humlan är en småbarnsavdelning där trygghet, omsorg och lärande är grunden för verksamheten.

Genom lek, olika uttrycksformer och gemensamt upptäckande arbetar vi för att vecka barnens lust att lära, såväl inomhus som utomhus.

Kotten

Tryggheten är en förutsättning för barnens lärande och utveckling. Vårt arbetssätt genomsyras av pedagoger som är nära barnen, som uppmuntrar, stöttar och utmanar dem både individuellt och i grupp.

Ett pågående projekt på Kotten är Babblarna som är med oss i verksamheten på många olika sätt.  Varje figur symboliserar olika känslor, uttryck och intresseområde och material.

Myran

Barnen erbjuds många olika aktiviteter under en dag. Vi har ett bibliotek där lugn råder, alla möbler är återbrukade och inhandlade på loppis. Här läser vi bok, bygger kojor eller bara drar oss undan för en paus i leken.

 

Vi har ett konstruktionsrum därbarnen kan upptäcka och utforska teknik och olika material.

Vi har material i olika former i typ av trä och metall, med dem skapar vi byggen och mandalas.


Vårt mest använda rum är allrummet, här är ständig aktivitet med handarbete, land art , skapande och samspel.

Ett ständigt återkommande projekt på Myran är odling. Odlingen grundas i barnens eget intresse och de är delaktiga hela vägen från planering till minmap över växter, till inhandling, såtillfällen, vattning, omskolning och utplantering. I år är våra odlingsplaner stora och barnen har önskat allt från vitkål till hallon och pumpa.

Nyckelpigan

Vi har miljöer som inspirerar till teater, dans och rollek, matematik och konstruktion, kreativt skapande, lugn och återhämtning. Vi har fokuserat mycket på det sociala samspelet och att skapa positiva möten. .


Vi har arbetat mycket med att inspirera barnen till kreativt skapande med återvinningsmaterial. Barnen har skapat mängder med olika saker utifrån sina intressen som sedan användes aktivt i leken i barngruppen. Det blir bilar, instrument och mycket annat.

Studiedagar

Plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF

KvalitetsredovisningPDF

Kontakt

Förskolechef 

Peggy Gustavsson

Telefon: 0142-856 35

Peggy.Gustavsson@mjolby.se

 

Administratör

Eva Nilsson
Telefon: 0142-859 84

Eva.nilsson2@mjolby.se

 

Myran

Telefon: 0142-856 71

Kotten

Telefon: 0142-856 72

Ekorren

Telefon: 0142-856 76

Humlan

Telefon: 0142-856 74

Nyckelpigan

Telefon: 0142-856 73

 

Adress: Stugvägen 5, 590 18 Mantorp

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480