Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Styrdokument

Vifolkaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018Word

Vifolkaskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018Word

Vifolkaskolans värdegrund och ordningsregler 17/18Word

Trygghetsteamet

Trygghetsteamet träffas tre dagar i veckan och utreder, följer upp och vidtar åtgärder då diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling uppstått eller misstänks ha uppstått.

Gången i arbetet är denna:

Den som uppmärksammar eller misstänker att någon form av kränkande behandling förekommer mot en elev har ansvar för problemet tills dess att det överlämnats till trygghetsteamet. Någon från trygghetsteamet tar kontakt med den utsatta elevens klasslärare för att undersöka vad han/hon vet.

1. Enskilda samtal genomförs både med den utsatta eleven och den/de som utfört kränkningen. Samtalet dokumenteras och klassläraren informerar vårdnadshavare.

2. Uppföljning görs efter 1-2 veckor samt vid behov efter ytterligare 1-2 veckor. Allt dokumenteras.

3. Kränkningar anmäls till resursenheten.

4. Om kränkningen inte upphör kallas inblandade elever tillsammans med vårdnadshavare till skolan för samtal. Närvarande vid dessa samtal kan förutom elever och vårdnadshavare vara klasslärare, rektor samt representant från trygghetsteamet.

5. Uppföljning efter 1-2 veckor.

6. Vid allvarligare fall används experthjälp från resursenheten eller socialförvaltningen.

Polisanmälan från skolans sida kan komma att övervägas utifrån diskrimineringens, trakasseriets eller kränkningens art. Beslut om polisanmälan tas av rektor tillsammans med den vårdnadshavare som kan komma att bli målsägare.

Om någon av personalen får kännedom om att annan personal kränker en elev ska rektor snarast informeras om detta. Rektor har ansvar att avgöra hur ärendet ska utredas och ansvarar också för denna utredning samt att lämpliga åtgärder vidtas.

Kontakt

Rektor

Eva-Lott Petersson
Telefon: 0142-856 20

eva-lott.petersson@mjolby.se

 

Personalrum, sjukanmälan

Telefon: 0142-856 25

 

Expedition

Ann-Sofie Lundström 
Telefon: 0142-856 21

ann-sofie.lundstrom@mjolby.se

vifolkaf-6@mjolby.se         

 

Fritids Hajen

Telefon: 0142-856 23

070-243 30 44

 

Fritids Sälen

Telefon: 0142-856 22, 856 32

072-513 68 13

           


Adress: Box 46, Skolvägen 5, 590 18 Mantorp

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480