Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 18 januari 2018
Mjölby kommun

Trygghetsteamet

Trygghetsteamet träffas tre dagar i veckan och utreder, följer upp och vidtar åtgärder då diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling uppstått eller misstänks ha uppstått.

Gången i arbetet är denna:

Den som uppmärksammar eller misstänker att någon form av kränkande behandling förekommer mot en elev har ansvar för problemet tills dess att det överlämnats till trygghetsteamet. Någon från trygghetsteamet tar kontakt med den utsatta elevens klasslärare för att undersöka vad han/hon vet.

1. Enskilda samtal genomförs både med den utsatta eleven och den/de som utfört kränkningen. Samtalet dokumenteras och klassläraren informerar vårdnadshavare.

2. Uppföljning görs efter 1-2 veckor samt vid behov efter ytterligare 1-2 veckor. Allt dokumenteras.

3. Kränkningar anmäls till resursenheten.

4. Om kränkningen inte upphör kallas inblandade elever tillsammans med vårdnadshavare till skolan för samtal. Närvarande vid dessa samtal kan förutom elever och vårdnadshavare vara klasslärare, rektor samt representant från trygghetsteamet.

5. Uppföljning efter 1-2 veckor.

6. Vid allvarligare fall används experthjälp från resursenheten eller socialförvaltningen.

Polisanmälan från skolans sida kan komma att övervägas utifrån diskrimineringens, trakasseriets eller kränkningens art. Beslut om polisanmälan tas av rektor tillsammans med den vårdnadshavare som kan komma att bli målsägare.

Om någon av personalen får kännedom om att annan personal kränker en elev ska rektor snarast informeras om detta. Rektor har ansvar att avgöra hur ärendet ska utredas och ansvarar också för denna utredning samt att lämpliga åtgärder vidtas.

Innehåll: Eva-Lott Petersson

Senast publicerad: 2017-11-29

Senast ändrad av: Ann-Sofie Lundström

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Eva-Lott Petersson

Senast publicerad: 2017-11-29

Senast ändrad av: Ann-Sofie Lundström

Vifolkaskolan F-6

Rektor
Telefon: 0142-856 20

Personalrum
Telefon: 0142-856 25

E-post
Maila till Vifolkaskolan F-6

Post/Besöksadress
Box 46, Skolvägen 5
590 18 Mantorp