Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
tisdag 16 januari 2018
Mjölby kommun

Om Vifolkaskolan F-6

Vifolkasskolan F-6 ligger mitt i Mantorp och har en skolgård med hagar, lekredskap, gungor, bandy och fotbollsplan. Dessutom ligger skolan i brynet av Klämmestorpsskogen som vi använder till lek, lektioner och rekreationer. Vifolkaskolan F-6 lägger stor vikt vid att utnyttja allas kompetens under dagen och har många års erfarenhet av samarbete mellan alla i personalgruppen. Till exempel arbetar fritidspersonalen i klasserna.

Tillsammans med vårdnadshavare och elever har vi arbetat fram vår värdegrund, som lägger stor vikt vid:

  • trygghet
  • respekt
  • arbetsglädje
  • arbetsmiljö
  • självförtroende

Läxor och prov

På Vifolkaskolan väljer lärarna att ge veckoläxor för att läxorna ska tränas vid flera tillfällen och passa familjens planering. Vår syn på läxor är att de i första hand ska ge den färdighetsträning som den individuella eleven behöver, t ex lästräning, tabellträning och glosor.

Ibland förekommer läxor inför de prov där måluppfyllelsen ska kontrolleras. Provdatum och större läxor samkörs i arbetslagen för att det ska bli en jämn arbetsbelastning för eleven.

Skolan erbjuder läxhjälp på tisdagar 14-15:30 för åk 4 och 5 i paviljong 2, onsdagar 14:15-16 för åk 1-3 i 2:ans nya klassrum samt onsdagar 14:15-16 för åk 4-6 i paviljong 1.

Rastvärdar och rastaktiviteter

Varje rast finns det vuxna ute på skolgården. Förutom rastvärdar finns det vissa dagar rastaktiviteter på första rasten där fritidshemmets personal är ansvariga.

Simundervisning

Skolan erbjuder simundervisning för åk 3-6 under läsåret. Elever i åk 6 som inte klarat kunskapskravet i idrott angående simning, har förtur att åka. Åk 4-6 åker och simtränar 2 gånger/läsår och då ingår även livräddning.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal sker i början av varje termin. Centrala delar för samtalen är trivsel, kunskaper och mål.

Till grund för höstens samtal ligger den skriftliga bedömningen som genomfördes på vårterminen innan. En trivselenkät skickas hem för ifyllnad innan samtalet. På höstterminens samtal skrivs en IUP (individuell utvecklingsplan) och mål sätts upp för resterande läsår. Dessa IUP:er ska sedan finnas tillgängliga för vårdnadshavare i Infomentor.  På vårterminens samtal utvärderas IUP och vidare mål sätts upp.

Innehåll: Eva-Lott Petersson

Senast publicerad: 2017-11-29

Senast ändrad av: Ann-Sofie Lundström

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Eva-Lott Petersson

Senast publicerad: 2017-11-29

Senast ändrad av: Ann-Sofie Lundström

Vifolkaskolan F-6

Rektor
Telefon: 0142-856 20

Personalrum
Telefon: 0142-856 25

E-post
Maila till Vifolkaskolan F-6

Post/Besöksadress
Box 46, Skolvägen 5
590 18 Mantorp