Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
måndag 19 februari 2018
Mjölby kommun

Tal och språkteamet

Tal- och språkteamet erbjuder specialpedagogiskt stöd  inom området tal, språk och kommunikation till elever och personal.

Tal- och språkteamet arbetar med att:

  • ge stöd till elever i deras tal- och språkutveckling

  • ge råd om material och metoder

  • ge stöd och handledning till personal och vårdnadshavare

  • kartlägga elevers tal, språk och kommunikation

  • medverka i skolornas elevhälsoteam

Specialpedagoger med inriktning tal, språk och kommunikation/talpedagog:

Johanna Röed, johanna.roed@mjolby.se
Telefon: 0142-857 67

Erika Svensson, erika.svensson@mjolby.se
Telefon: 0142-853 29

Åsa Hjertman, asa.hjertman@mjolby.se
Telefon: 0142-853 42

Karin Svensson, karin.svensson@mjolby.se
Telefon: 0142-854 34

Elevhälsan

Resursenhetschef
Malin Petersson
Telefon: 0142-85247
malin.petersson@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun,
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 13

Innehåll: Utbildningsförvaltningen

Senast publicerad: 2018-02-14

Senast ändrad av: Stefan Kalm

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Utbildningsförvaltningen

Senast publicerad: 2018-02-14

Senast ändrad av: Stefan Kalm