Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
fredag 19 januari 2018
Mjölby kommun

Skolhälsovård

Skolsköterskorna och skolläkaren ansvarar för den medicinska insatsen i elevhälsan.  Om du vill träffa skolläkaren ska du kontakta medicinsk ledningsansvarig skolsköterska.

Skolsköterskan ska:


 • med eget medicinskt yrkesansvar bedriva omvårdnad med inriktning mot en förbättrad hälsa bland barn och ungdomar

 • samverka med vårdnadshavare och andra aktörer, till exempel vårdcentral eller baranavårdscentral

 • fungera som stödperson och rådgivare till elever, vårdnadshavare och skolpersonal i medicinska frågor

 • organisera och medverka vid skolläkarmottagning

 • vara ett språkrör för barns rätt till god hälsa genom att verka för en bra arbetsmiljö för eleverna i skolan

 • initiera och medverka vid medicinska utredningar

 • erbjuda och utföra hälsosamtal

 • erbjuda och utföra vaccinationer enligt av Socialstyrelsen nationellt fastställt program. Samt vid behov komplettera detta

 • i mån av tid utföra enklare sjukvårdsinsatser.

Skolläkaren ska:


 • bedriva skolläkarmottagning med hälsoundersökningar

 • initiera och medverka vid medicinska utredningar

 • fungera som stödperson och rådgivare till elever, vårdnadshavare, skolpersonal och skolsköterskor i medicinska frågor.

Innehåll: Utbildningsförvaltningen

Senast publicerad: 2017-05-17

Senast ändrad av: Stefan Kalm

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Utbildningsförvaltningen

Senast publicerad: 2017-05-17

Senast ändrad av: Stefan Kalm

Elevhälsan

Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insatser
Malin Petersson,
Telefon: 0142-852 47
malin.petersson@mjolby.se

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska
Maria Karlström
maria.karlstrom@mjolby.se
Telefon: 0142-853 05

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 13