Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
söndag 19 november 2017
Mjölby kommun

Kuratorer

Kuratorn ska bland annat:

  • ingå i skolornas elevhälsoteam

  • samarbeta med andra myndigheter

  • vara delaktiga i likabehandlingsarbetet

  • arbeta direkt gentemot enskilda elever, grupper av elever och föräldrar

  • handleda och ge råd till skolpersonal för att vara ett stöd  i arbetet med att eleven når målen i läroplanen

  • delta på elevkonferenser (möte med elev, vårdnadshavare, skolpersonal)

Vifolkaskolan F-9
Kurator Jenny Brandin, jenny.brandin@mjolby.se
Telefon: 0142-856 01

Egebyskolan, Klämmestorpsskolan och Veta skola
Kurator Bo Asplund bo.asplund@mjolby.se
Telefon: 0142-854 13

Lagmanskolan 4-9
Kurator Jonatan Falklöf, jonatan.falklof@mjolby.se
Telefon: 0142-852 64

Lagmanskolan 4-9 och Vasaskolan
Kurator Susanne Göransson, susanne.goransson@mjolby.se
Telefon: 0142-859 83

Trojenborgsskolan 6-9 och Väderstad skola
Kurator Jennifer Sjöstrand, jennifer.sjostrand@mjolby.se
Telefon: 0142-858 47

Blåklintsskolan 4-9
Kurator: Vakant
Kurator Jessica Karlsson, jessica.karlsson@mjolby.se
Telefon: 0142-855 64

Lindbladsskolan, Bjälbotullskolan, Normlösa skola och
Västra Hargs skola
Kurator Thomas Olsson, thomas.olsson@mjolby.se
Telefon: 0142-854 28

Dackeskolan (gymnasieskola)
Kurator Sofie Fernstedt, sofie.fernstedt@mjolby.se
Telefon: 0142-850 34

Kungshögaskolan (gymnasieskola)
Kurator: Sara Karlström, sara.karlstrom@mjolby.se
Telefon: 0142-853 65

Innehåll: Utbildningsförvaltningen

Senast publicerad: 2017-10-10

Senast ändrad av: Elisabeth Andersson

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Utbildningsförvaltningen

Senast publicerad: 2017-10-10

Senast ändrad av: Elisabeth Andersson

Elevhälsan

Resursenhetschef
Malin Petersson
Telefon: 0142-85247
malin.petersson@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun,
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 13