Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
fredag 19 januari 2018
Mjölby kommun

Att arbeta i Mjölby kommun

En rund knapp med texten: Sveriges viktigaste jobb finns i Mjölby kommun

Mjölby kommun har runt 2200 medarbetare och ett hundratal yrken finns representerade. Allt från lärare, brandmän förskollärare, ekonomer sjuksköterskor och socialsekreterare
till ingenjörer och miljöinspektörer.

Mjölby kommun har runt 2 000 medarbetare och ett hundratal yrken
finns representerade.
Allt från lärare, förskolelärare, sjuksköterskor, socialsekreterare
och brandmän till
ekonomer, ingenjörer
och miljöinspektörer.

Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. I våra verksamheter finns många spännande uppdrag och utmanande arbetsuppgifter som kräver olika kompetenser och erfarenheter.

Tillsammans arbetar vi för att skapa värde för de som vi är till för - de som bor och verkar inom kommunen. Mångfald hos våra medarbetare är viktigt för att vi ska spegla samhället och på bästa sätt möta kommuninvånarnas behov.

Introduktion

Som nyanställd hos oss får du en introduktion på din arbetsplats och en kommungemensam introduktion, som ska underlätta för dig att komma in i arbetet och känna samhörighet med arbetsgruppen. Den ska tydliggöra kommunens värderingar och vilka förväntningar och krav som ställs på dig som medarbetare.

Som nyanställd chef får du också genomgå ett gemensamt introduktions- och grundutbildningsprogram tillsammans med andra nya chefer i kommunen. Grundutbildningsprogrammet innehåller utbildningar inom ledning och styrning, kommunikation och varumärke samt HR-området.

Anställningsförmåner

  • Alla medarbetare får ett friskvårdsbidrag på 2 500 kronor om året.
  • Olika arbetstidsmodeller och flextid förekommer.
  • Individuell lönesättning.
  • I samband med fritidsstudier kan vi erbjuda ersättning för egen kompetensutveckling.
  • KoMpis är en personalklubb som verkar för att främja trivsel bland anställda i kommunen och erbjuder både idrottsliga och kulturella aktiviteter samt resor till förmånliga priser.

Innehåll: Yvonne Stolt

Senast publicerad: 2018-01-15

Senast ändrad av: Stefan Kalm

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Yvonne Stolt

Senast publicerad: 2018-01-15

Senast ändrad av: Stefan Kalm

Mjölby kommun

Telefon: 0142-850 00
mjolbykommun@mjolby.se
Postadress: Mjölby kommun, 595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 11

Personalpolitiskt programPDF

Folder, Arbeta i Mjölby kommunPDF