Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 18 januari 2018
Mjölby kommun

Miljönämnden

Miljönämnden i Mjölby och Boxholms kommuner vill verka för ett långsiktigt ekologiskt hållbart samhälle. Nämndens verksamhet ska främja, stärka och säkerställa en god miljö och goda livsbetingelser för invånarna. Nämnden ser till att lagar och regler inom området följs, men vill också inspirera och driva på arbetet för ett långsiktigt hållbart samhälle.
Till nämnden hör miljökontoret

Miljönämndens inriktningsmål är att grundstenarna i miljöbalken efterlevs:

  1. Hälsa och miljö ska skyddas,
  2. naturområden ska skyddas och bevaras,
  3. den biologiska mångfalden ska bevaras,
  4. en god hushållning av mark och vatten ska främjas,
  5. återanvändning och återvinning ska främjas.

Ordförande:
Ellinor Karlsson (S)

1:e vice ordförande:
Stig Adolfsson (S)

 

 

 

 

 

2:e vice ordförande:
Lennart Karlsson (M)

Innehåll: Jenny Asp-Andersson

Senast publicerad: 2017-10-11

Senast ändrad av: David Hansevi

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Jenny Asp-Andersson

Senast publicerad: 2017-10-11

Senast ändrad av: David Hansevi

Miljönämnden

Telefon: 0142-850 00
miljo@mjolby.se

Föredragningslistor
Protokoll
ReglementePDF
Sammanträdestider
VerksamhetsplanPDF
Taxor

Kontakta politikerna

Nämndsekreterare
David Hansevi
telefon: 0142-85958
david.hansevi@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11