Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
fredag 23 februari 2018
Mjölby kommun

Föredragningslistor, kultur- och fritidsnämnden

Här finner du kultur- och fritidsnämndens föredragningslistor.

Aktuell föredragningslista

Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden

Måndag 2017-03-27, klockan 13:00, Stadshuset, sammanträdesrum Viby

Gruppmöte

Majoriteten onsdagen den 22 mars kl. 18:00, utbildningskontoret

Moderater och Liberaler tisdagen den 21 mars kl. 17:30, utbildningskontoret

Eventuella förhinder meddelas till Utbildningsförvaltningen

 

Ärende

Beteckning

 
 

1.

Upprop, val av justerare

  

2.

Godkännande av dagordning

  

3.

Samtliga skolformers arbete med plan mot diskriminering och kränkande behandling - information

 

Maria Pahlm

Tor Ekström

Ed Huitema

4.

Nytt ledningssystem för elevhälsans medicinska insats

UTB/2017:69

Malin Petersson

Maria Karlström

5.

Ekonomisk uppföljning

UTB/2017:15

Susanne Christensen

Robert Bostedt

6.

Äskande av investeringsbudget 2018 - 2020

UTB/2017:2

Thomas Kinell

7.

Äskande om ökad rambudget 2017-2019 vuxenutbildningen

UTB/2017:2

Pär Palmgren

8.

Programutbud för Mjölby gymnasium inför ht 17

UTB/2016:150

Pär Palmgren

9.

Mer fysisk aktivitet i skolan - svar på motion

UTB/2016:10

Lotta Gylling

10.

Skolbibliotek inom grundskolan, fortsatt utveckling

UTB/2017:65

Lotta Gylling

11.

Revidering av delegationsordning

UTB/2015:1

Lotta Gylling

12.

Redovisning av delegeringsbeslut

UTB/2017:1

 

13.

Rapporter

UTB/2016:87

 

14.

Information

  

15.

Meddelanden

  

Tidigare föredragningslistor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Kultur- och fritidsnämnden

Telefon: 0142-850 00
kulturofritid@mjolby.se

Föredragningslistor
Protokoll
ReglementePDF
Sammanträdestider

Kontakta politikerna

Nämndsekreterare:
Liselott Björkman
Telefon: 0142-852 35
liselott.bjorkman@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11

Innehåll: Liselott Björkman

Senast publicerad: 2018-02-05

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Liselott Björkman

Senast publicerad: 2018-02-05

Senast ändrad av: Mia Högberg