Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
söndag 21 januari 2018
Mjölby kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Nämnden ansvarar för de kommunala kultur- och fritidsverksamheterna och för Kulturskolan. Nämnden bedriver verksamhet i egen regi och som stöd till föreningslivet. Nämnden ska söka tillgodose behovet av anläggningar och lokaler inom verksamhetsområdet och verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar, rekretationsområden och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde. Nämnden ska även stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet samt vara kommunstyrelsens remissinstans när det gäller konstnärlig utsmyckning av kommunens byggnader och offentliga platser.
Till nämnden hör kultur- och fritidsförvaltningen

Ordförande:
Elisabeth Moborg (S)

1:e vice ordförande:
Anneli Sjöstrand (C)

2:e vice ordförande
Lindhia Petersson (M)

Innehåll: Liselott Björkman

Senast publicerad: 2017-04-25

Senast ändrad av: Stefan Kalm

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Liselott Björkman

Senast publicerad: 2017-04-25

Senast ändrad av: Stefan Kalm

Kultur- och fritidsnämnden

Telefon: 0142-850 00
kulturofritid@mjolby.se

Föredragningslistor
Protokoll
ReglementePDF
Sammanträdestider

Kontakta politikerna

Nämndsekreterare:
Liselott Björkman
Telefon: 0142-852 35
liselott.bjorkman@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11