Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
måndag 22 januari 2018
Mjölby kommun

GIS-enheten

GIS är en förkortning av Geografiskt InformationsSystem

GIS är ett system för att hantera information om objekt och företeelser som är knutna till en bestämd plats eller ett område. Det mesta av den information som hanteras i en kommun, har en geografisk anknytning. Med GIS blir det lättare att få reda på och sammanställa geografiska fakta.

GIS-enheten arbetar med att införa GIS i de kommunala verksamheterna. Det ska bli ett hjälpmedel för handläggare på alla förvaltningar som använder geografisk information. Det kommer att effektivisera utbyte av information såväl inom kommunen som med andra myndigheter.

GIS kan även användas för att sprida information till medborgarna via kommunens hemsida, till exempel om turistobjekt, kommunikationer, planbestämmelser eller planerade bostadsområden.

Innehåll: Byggnadskontoret

Senast publicerad: 2017-01-24

Senast ändrad av: Stefan Kalm

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Byggnadskontoret

Senast publicerad: 2017-01-24

Senast ändrad av: Stefan Kalm

Byggnadskontoret

Telefon: 0142-850 00
byggnad@mjolby.se

GIS-samordnare
Fredrik Hellqvist
Telefon: 0142-851 82 fredrik.hellqvist@mjolby.se

Postadress:Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11