Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

GIS-enheten

GIS är en förkortning av Geografiskt InformationsSystem.

GIS är ett system för att hantera information om objekt och företeelser som är knutna till en bestämd plats eller ett område. Det mesta av den information som hanteras i en kommun, har en geografisk anknytning. Med GIS blir det lättare att få reda på och sammanställa geografiska fakta.

GIS-enheten arbetar med att införa GIS i de kommunala verksamheterna. Det ska bli ett hjälpmedel för handläggare på alla förvaltningar som använder geografisk information. Det kommer att effektivisera utbyte av information såväl inom kommunen som med andra myndigheter.

GIS kan även användas för att sprida information till medborgarna via kommunens hemsida, till exempel om turistobjekt, kommunikationer, planbestämmelser eller planerade bostadsområden.

Kontakt

GIS-samordnare

Fredrik Hellqvist

Telefon: 0142-851 82

fredrik.hellqvist@mjolby.se

 

byggnad@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480