Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Mätningsenheten

Mätningsenheten svarar för fält- och mätningsarbeten vid upprättande och underhåll av kommunens stomnät.

Vidare utförs mätningsarbeten som behövs vid framställning av kartor i samband med plan- och byggprocessen och vid fastighetsbildningsförberedelser åt lantmäterimyndigheten.

Mätningsenheten utför även mätningsuppdrag (utstakningar, kontrollmätningar och liknande) åt övriga kommunala förvaltningar och externa beställare. 

Kontakt

Mätningsingenjör

Per Strömberg

Telefon: 0142-851 77

per.stromberg@mjolby.s

 

Mätningstekniker

Ingemar Johansson Telefon: 073-060 27 19

ingemar.johansson@mjolby.se


Kristian Barkö
Telefon: 073-060 27 21

kristian.barko@mjolby.se


Joseph Östfeldt
Telefon: 073-060 27 18

joseph.ostfeldt@mjolby.se

 

byggnad@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in