Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Mätningsenheten

Mätningsenheten svarar för fält- och mätningsarbeten vid upprättande och underhåll av kommunens stomnät.

Vidare utförs mätningsarbeten som behövs vid framställning av kartor i samband med plan- och byggprocessen och vid fastighetsbildningsförberedelser åt lantmäterimyndigheten.

Mätningsenheten utför även mätningsuppdrag (utstakningar, kontrollmätningar och liknande) åt övriga kommunala förvaltningar och externa beställare. 

Kontakt

Mätningsingenjör

Per Strömberg

Telefon: 0142-851 77

per.stromberg@mjolby.s

 

Mätningstekniker

Ingemar Johansson Telefon: 073-060 27 19

ingemar.johansson@mjolby.se


Kristian Barkö
Telefon: 073-060 27 21

kristian.barko@mjolby.se


Joseph Östfeldt
Telefon: 073-060 27 18

joseph.ostfeldt@mjolby.se

 

byggnad@mjolby.se

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Klas Östergren
Senast ändrad av: Mia Högberg
Uppdaterad: 2018-03-20
Publicerad: 2009-09-30

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in