Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 22 februari 2018
Mjölby kommun

Mätningsenheten

Mätningsenheten svarar för fält- och mätningsarbeten vid upprättande och underhåll av kommunens stomnät.

Vidare utförs mätningsarbeten som behövs vid framställning av kartor i samband med plan- och byggprocessen och vid fastighetsbildningsförberedelser åt lantmäterimyndigheten.

Mätningsenheten utför även mätningsuppdrag (utstakningar, kontrollmätningar och liknande) åt övriga kommunala förvaltningar och externa beställare. 

Byggnadskontoret

Telefon: 0142-850 00
byggnad@mjolby.se

Mätningsingenjör
Per Strömberg
Telefon: 0142-851 77
per.stromberg@mjolby.se

Mätningstekniker
Ingemar Johansson
Telefon: 073-060 27 19 ingemar.johansson@mjolby.se

Mätningstekniker
Kristian Barkö
Telefon: 073-060 27 21
kristian.barko@mjolby.se

Mätningstekniker
Joseph Östfeldt
Telefon: 073-060 27 18 joseph.ostfeldt@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11

Innehåll: Klas Östergren

Senast publicerad: 2018-02-05

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Klas Östergren

Senast publicerad: 2018-02-05

Senast ändrad av: Mia Högberg