Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Kartenheten

Kartenheten arbetar med mätningsenhetens mätresultat, fram till färdig baskarta.

Ur baskartan framställs de kartor som behövs i den kommunala verksamheten, till exempel grundkarta, nybyggnadskarta, adresskarta och turistkarta.

Kartenheten har ansvaret för namn- och adressättningen i kommunen.
Vid fastighetsbildning inom detaljplanelagt område, svarar enheten för det fastighetsrättsliga arbetet som uppdrag åt lantmäterimyndigheten.
Kartenheten gör även fastighetsrättsliga utredningar åt övriga kommunala förvaltningar och externa beställare.

Kontakt

Mätningsingenjör

Per Strömberg

Telefon: 0142-851 77

per.stromberg@mjolby.se

 

Assistent

Annika Jansson
Telefon: 0142-851 81

annika.jansson@mjolby.se

byggnad@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480