Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
tisdag 16 januari 2018
Mjölby kommun

Kartenheten

Kartenheten arbetar med mätningsenhetens mätresultat, fram till färdig baskarta.

Ur baskartan framställs de kartor som behövs i den kommunala verksamheten, till exempel grundkarta, nybyggnadskarta, adresskarta och turistkarta.

Kartenheten har ansvaret för namn- och adressättningen i kommunen.
Vid fastighetsbildning inom detaljplanelagt område, svarar enheten för det fastighetsrättsliga arbetet som uppdrag åt lantmäterimyndigheten.
Kartenheten gör även fastighetsrättsliga utredningar åt övriga kommunala förvaltningar och externa beställare.

Innehåll: Byggnadskontoret

Senast publicerad: 2017-09-05

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Byggnadskontoret

Senast publicerad: 2017-09-05

Senast ändrad av: Mia Högberg

Byggnadskontoret

Telefon: 0142-850 00
byggnad@mjolby.se

Mätningsingenjör
Per  Strömberg
Telefon: 0142-851 77 per.stromberg@mjolby.se

Assistent
Annika Jansson
Telefon: 0142-851 81 annika.jansson@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11