Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
söndag 21 januari 2018
Mjölby kommun

Planenheten

Planenheten  upprättar fysiska planer som styr byggande och annan mark- och vattenanvändning. Enhetens upprättar översiktsplaner och detaljplaner enligt Plan- och bygglagen.

Genom planläggning garanteras olika intressenters insyn och inflytande och kommunen får ett bättre beslutsunderlag.

Den samlade bedömningen av markens och vattnets användning, som görs i en detaljplan, ger också ramar för framtida bygglovärenden. Inriktning bereds genom översiktliga planer och program.

Innehåll: Byggnadskontoret

Senast publicerad: 2017-02-07

Senast ändrad av: Ida Arvidsson

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Byggnadskontoret

Senast publicerad: 2017-02-07

Senast ändrad av: Ida Arvidsson

Byggnadskontoret

Telefon: 0142-850 00
byggnad@mjolby.se

Planarkitekt 
Ida Arvidsson
Telefon: 0142-850 62 ida.arvidsson@mjolby.se

Planarkitekt
Jonas Loiske   
Telefon: 0142-851 90 jonas.loiske@mjolby.se

Planarkitekt
Sara Gustavsson
Telefon: 0142-859 63   sara.gustavsson@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress:
Stadshuset
Burensköldsvägen 11