Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 22 februari 2018
Mjölby kommun

Bygginspektion

Bygginspektion handlägger bygg- och rivningsanmälningar vad avser byggsamråd och beslut om kvalitetsansvarig, kontrollplan och slutbevis. 

Dessutom utövar man tillsyn och kontroll av bygg- och rivningsarbeten och övervakar att byggnadsägare fullgör sina skyldigheter att  kontrollera ventilationssystem (OVK).

Ett annat ansvarsområde är skyddsrumsbyggandet i kommunen och besiktningar av befintliga skyddsrum. Bygginspektionen övervakar även att fastighetsägare kontrollera hissar och lämnar råd och upplysningar i byggnadstekniska frågor.

Byggnadskontoret

Telefon: 0142-850 00
byggnad@mjolby.se

Bygglovhandläggare/Inspektör
Krister Ramebäck
Telefon: 0142-851 88
krister.rameback@mjolby.se

Bygglovhandläggare/Inspektör
Mats Spång
Telefon: 0142-859 29
mats.spang@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11

Innehåll: Byggnadskontoret

Senast publicerad: 2018-02-05

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Byggnadskontoret

Senast publicerad: 2018-02-05

Senast ändrad av: Mia Högberg