Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
måndag 22 januari 2018
Mjölby kommun

Bygglovenheten

Bygglovenheten handlägger och beslutar i ärenden om lov och förhandsförfrågningar med tonvikt på lokalisering, utformning och överensstämmelse med översiktsplan, detaljplan, fastighetsplan och bygglagsstiftning.

I arbetsuppgifterna ingår även att ge råd och upplysningar till allmänheten. Enheten ansvarar också för ärendebevakningar och utredningar i anslutning till bebyggelseplanering.

Innehåll: Byggnadskontoret

Senast publicerad: 2017-08-02

Senast ändrad av: Stefan Kalm

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Byggnadskontoret

Senast publicerad: 2017-08-02

Senast ändrad av: Stefan Kalm

Byggnadskontoret

Telefon: 0142-850 00
byggnad@mjolby.se

Bygglovhandläggare/Inspektör
Krister Ramebäck
Telefon: 0142-851 88
krister.rameback@mjolby.se

Bygglovhandläggare/Inspektör
Mats Spång
Telefon: 0142-859 29
mats.spang@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby

Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11