Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Bygglovenheten

Bygglovenheten handlägger och beslutar i ärenden om lov och förhandsförfrågningar med tonvikt på lokalisering, utformning och överensstämmelse med översiktsplan, detaljplan, fastighetsplan och bygglagsstiftning.

I arbetsuppgifterna ingår även att ge råd och upplysningar till allmänheten. Enheten ansvarar också för ärendebevakningar och utredningar i anslutning till bebyggelseplanering.

Kontakt

Bygglovshandläggare/inspektörer

Krister Ramebäck

Telefon: 0142-851 88

krister.rameback@mjolby.se

 

Mats Spång
Telefon: 0142-859 29

mats.spang@mjolby.se

byggnad@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in