Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Byggnads- och räddningsnämndens sammanträdestider 2018

Datum

Tid

23 januari

Klockan 13

20 februari

Klockan 13

20 mars

Klockan 13

17april

Klockan 13

22 maj

Klockan 13

12juni

Klockan 13

Juli

-

21 augusti

Klockan 13

18 september

Klockan 13

23 oktober

Klockan 13

21 november

Klockan 13

11 december

Klockan 13

 

Kontakt

Byggnads- och räddningsnämnden

Telefon: 0142-850 00
byggnad@mjolby.se
raddning@mjolby.se

Nämndsekreterare

Lillemor Joelsson
Telefon: 0142-851 87

byggnad@mjolby.se

 

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480