Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
tisdag 16 januari 2018
Mjölby kommun

Byggnads- och räddningsnämnden

Nämnden ska verka för en god byggnadskultur och en god stads-och landskapsmiljö. Nämnden ska också följa utvecklingen i kommunen och ta de initiativ som behövs när det gäller planläggning, byggande och fastighetsbildning. Nämnden prövar ansökningar om bygglov, marklov och rivningslov samt övervakar efterlevnaden av plan- och bygglagen och övrig speciallagstiftning. Nämnden ansvarar för byggnadskontoret och för kommunens räddningstjänst. Till nämnden hör byggnadskontoret och räddningstjänsten.

Ordförande:
Anders Steen (C)

1:e vice ordförande
Thony Andersson(S)

2:e vice ordförande
Per-Olof Lindelöf (M) 

Innehåll: Byggnadskontotet

Senast publicerad: 2018-01-09

Senast ändrad av: Stefan Kalm

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Byggnadskontotet

Senast publicerad: 2018-01-09

Senast ändrad av: Stefan Kalm

Byggnads- och räddningsnämnden

Telefon: 0142-850 00 byggnad@mjolby.se
raddning@mjolby.se

Sammanträdestider
Föredragningslistor
Protokoll
>ReglementePDF

Kontakta politikerna

Nämndsekreterare
Lillemor Joelsson
Telefon: 0142-851 87
byggnad@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby

Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11