Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
lördag 18 november 2017
Mjölby kommun

Medarbetare på räddningstjänsten

Räddningschef Johan Forsgren
Politiska kontakter, ekonomi, inriktning, uppföljning, arbetsmiljö, kvalitet, samverkansavtal, samordning och beredskap.
Chef förebyggande verksamhet, brandsyn, tillsyn, planärenden, byggärenden, brandfarlig vara.

Telefon: 0142-854 02
johan.forsgren@mjolby.se

Vice Räddningschef Jan-Erik Forsén
Personalchef, kemikalier, befälsutbildning, brandsyn, tillsyn samt internutbilding och till viss mån externutbildning.

Telefon:0142-854 03
jan-erik.forsen@mjolby.se

Assistent, växel Helene Simonsson
Fakturahantering, lönerapportering och kundmottagning.

Telefon: 0142-854 00
helene.simonsson@mjolby.se

Brandmästare Stefan Rylander
Insatsstöd, insatskort, larmplaner, RIB-ansvarig, inbrottslarm samt brandsyn, tillsyn.

Telefon: 0142-854 15
stefan.rylander@mjolby.se

Brandmästare Stefan Kindberg
Brandsyn, tillsyn.

Telefon: 0142-854 15
stefan.kindberg@mjolby.se

Brandinspektör Torbjörn Karlsson
Brandfarlig vara, brandsyn/tillsyn samt teknisk utveckling.

Telefon: 0142-854 08
torbjorn.karlsson@mjolby.se

Brandmästare Anders Gustafsson
Kommunikation (radio, Rakel med mera)

Telefon:0142-854 09
anders.gustafsson@mjolby.se

Brandmästare Magnus Andersson
magnus.andersson@mjolby.se

Brandmästare Patrik Palmqvist
patrik.palmqvist@mjolby.se

Extern utbildningsledare Thomas Mideskog
Extern utbildning och extern information.

Telefon: 0142-854 16 eller 0730-60 17 78
thomas.mideskog@mjolby.se

Brandman Joakim Andersson
Kontaktperson LIA (Lärande I Arbete)

Telefon: 0142-854 14
joakim.andersson@mjolby.se

Innehåll: Räddningstjänsten

Senast publicerad: 2017-11-15

Senast ändrad av: Björn Berg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Räddningstjänsten

Senast publicerad: 2017-11-15

Senast ändrad av: Björn Berg

Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm

Telefon: 0142-854 00
E-post: raddning@mjolby.se
Fax: 0142-125 44
Adress: Svartåliden 1A, 595 41 Mjölby