Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Medarbetare på räddningstjänsten

Johan Forsgren Räddningschef
Telefon: 0142-854 02
johan.forsgren@mjolby.se

 

Jan-Erik Forsén Vice Räddningschef

Telefon:0142-854 06
jan-erik.forsen@mjolby.se

 

 Helene Simonsson Assistent, växel
Kundmottagning/reception
Telefon: 0142-854 00
helene.simonsson@mjolby.se

 

Lars Karlsson Stationsförman

HR-ansvarig

Telefon: 0142-854 03

lars.karlsson@mjolby.se

 

Torbjörn Karlsson Brandinspektör
Tillsyns- och tillståndsansvarig LSO och LBE
Telefon: 0142-854 08
torbjorn.karlsson@mjolby.se

 

Thomas Mideskog Utbildningsledare 

Utbildningar för allmänheten
Telefon: 0142-85403 eller 0730-60 17 78
thomas.mideskog@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480