Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Medarbetare på räddningstjänsten

Johan Forsgren Räddningschef
Telefon: 0142-854 02
johan.forsgren@mjolby.se

 

Jan-Erik Forsén Vice Räddningschef

Telefon:0142-854 06
jan-erik.forsen@mjolby.se

 

 Helene Simonsson Assistent, växel
Kundmottagning/reception
Telefon: 0142-854 00
helene.simonsson@mjolby.se

 

Lars Karlsson Stationsförman

HR-ansvarig

Telefon: 0142-854 03

lars.karlsson@mjolby.se

 

Torbjörn Karlsson Brandinspektör
Tillsyns- och tillståndsansvarig LSO och LBE
Telefon: 0142-854 08
torbjorn.karlsson@mjolby.se

 

Thomas Mideskog Utbildningsledare 

Utbildningar för allmänheten
Telefon: 0142-85403 eller 0730-60 17 78
thomas.mideskog@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in