Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
söndag 21 januari 2018
Mjölby kommun

Hitta i diariet

Diarium - vad är det?

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Det vanligaste sättet att registrera allmänna handlingar är genom diarieföring.

Diarium betyder dagbok, man för dagbok över vilka handlingar en myndighet tar emot eller upprättar.

I diariet registreras de allmänna handlingar som ingår i ärenden som myndigheten beslutar om. Handlingarna kan vara offentliga eller hemliga. Handlingar som är undantagna enligt sekretessförordningen eller som är av mindre betydelse för myndighetens verksamhet registreras inte.

Hur hittar jag handlingar i diariet?

Vill du veta mera om ett ärende eller ta del av allmänna handlingar, är du välkommen att kontakta oss.
               
Kommunstyrelsens förvaltning
mjolbykommun@mjolby.se                

Byggnads- och räddningsnämnden
byggnad@mjolby.se
raddning@mjolby.se

Kultur- och fritidsnämnden
kulturofritid@mjolby.se                   

Miljönämnden
miljo@mjolby.se                   

Omsorgs- och socialnämnden
social@mjolby.se                              

Tekniska nämnden
tekniska@mjolby.se        

Utbildningsnämnden
utbildning@mjolby.se                   


Innehåll: Mjölby kommun

Senast publicerad: 2016-10-07

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Mjölby kommun

Senast publicerad: 2016-10-07

Senast ändrad av: Mia Högberg

Mjölby kommun

Telefon: 0142-850 00
mjolbykommun@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11

Medborgarservice

Telefon: 0142-859 95
medborgarservice@mjolby.se