Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
söndag 21 januari 2018
Mjölby kommun

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsens är kommunens verkställande ledning. Styrelsen leder och samordnar förvaltningen, har uppsikt över kommunens bolag, ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut verkställs, bereder ärenden till kommunfullmäktige, begär in yttranden och upplysningar från nämnder, beredningar och kommunens tjänstemän och yttrar sig i ärenden som ska handläggas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ordförande:
Cecilia V Burenby (S)

1:e vice ordförande:
Birgitta Gunnarsson (C)

2:e vice ordförande
Monika Gideskog (M)

Innehåll: Carina Åsman

Senast publicerad: 2017-07-31

Senast ändrad av: Stefan Kalm

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Carina Åsman

Senast publicerad: 2017-07-31

Senast ändrad av: Stefan Kalm

Kommunstyrelsen

Telefon: 0142-850 00
Fax: 0142-851 20
kommunstyrelsen@mjolby.se

Sammanträdestider
Protokoll
Kallelser och handlingar
ReglementePDF

Personalutskott

Kontakta politikerna

Kommunstyrelsens sekreterare
Carina Åsman
Telefon: 0142-853 73
carina.asman@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11