Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Kommunfullmäktiges sammanträdestider

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden, alltid på en tisdag och alltid klockan 19 om inte annat anges. Sammanträdena är offentliga vilket innebär att vem som helst kan besöka dem.

Vad sammanträdet ska handla om, kan du läsa i föredragningslistan/kallelsen och i handlingarna. Handlingarna som ger mer bakgrund till vad som ska behandlas, finns också hos Medborgarservice och på på biblioteken. Mötet annonseras i Östgöta Correspondenten tisdagen före sammanträdet

Datum 2018

Tid

Januari

-

6 februari

Klockan 19

20 mars

Klockan 19

24 april

Klockan 19

22maj

Klockan 19

12 juni

Klockan 13.30

Juli

-

28 augusti

Klockan 19

September

-

16 oktober

Klockan 19

27 november

Klockan 13.30

18 december

Klockan 19

 

Kontakt

Kommunfullmäktige Mjölby kommun

Telefon: 0142-850 00

mjolbykommun@mjolby.se

Kommunsekreterare

Carina Stolt
Telefon: 0142-851 11

carina.stolt@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in