Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Samverkan mot organiserad brottslighet

Polisen och andra myndigheter i länet har till stora delar bekämpat den organiserade brottsligheten enskilt och inte tillsammans. För att förbättra samverkan i arbetet mot den organiserade brottsligheten upprättades 2008 en första handlingsplan om ett gemensamt agerande inom Östergötlands län. Denna handlingsplan följdes upp av en långsiktig strategisk handlingsplan 2011.

I samarbetet deltar länets samtliga 13 kommuner och flera statliga myndigheter: Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Försäkringskassan, Kriminalvården, Tullverket, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Säkerhetspolisen, Finanspolisen och Migrationsverket.

Det gemensamma målet är att med gemensamma krafter och samverkan förhindra en etablering av organiserad brottslighet i Östergötland. Ungdomar ska, genom förebyggande, främjande och förhindrande insatser, förhindras att rekryteras till den organiserade brottsligheten.

Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands länPDF

Kontakt

Ansvarig politiker

Cecilia Burenby

Telefon: 0142-851 10

cecilia.burenby@mjolby.se

 

Säkerhetsamordnare

Morgan Lantz

Telefon: 0142-858 58

morgan.lantz@mjolby.se


Helena Westman

Telefon: 0142-859 09

helena.westman@mjolby.se

Roger Max

Telefon: 0142-852 36

roger.max@mjolby.se

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Roger Max
Senast ändrad av: Mia Högberg
Uppdaterad: 2018-04-03
Publicerad: 2009-09-30

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in