Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Trygg & säker

Trygg & säker

Samverkan mot organiserad brottslighet

Polisen och andra myndigheter i länet har till stora delar bekämpat den organiserade brottsligheten enskilt och inte tillsammans. För att förbättra samverkan i arbetet mot den organiserade brottsligheten upprättades 2008 en första handlingsplan om ett gemensamt agerande inom Östergötlands län. Denna handlingsplan följdes upp av en långsiktig strategisk handlingsplan 2011.

I samarbetet deltar länets samtliga 13 kommuner och flera statliga myndigheter: Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Försäkringskassan, Kriminalvården, Tullverket, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Säkerhetspolisen, Finanspolisen och Migrationsverket.

Det gemensamma målet är att med gemensamma krafter och samverkan förhindra en etablering av organiserad brottslighet i Östergötland. Ungdomar ska, genom förebyggande, främjande och förhindrande insatser, förhindras att rekryteras till den organiserade brottsligheten.

Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands länPDF

Kontakt

Ansvarig politiker

Cecilia Burenby

Telefon: 0142-851 10

cecilia.burenby@mjolby.se

 

Säkerhetsamordnare

Morgan Lantz

Telefon: 0142-858 58

morgan.lantz@mjolby.se


Helena Westman

Telefon: 0142-859 09

helena.westman@mjolby.se

Roger Max

Telefon: 0142-852 36

roger.max@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480