Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Arkeologisk utgrävning

Det nya dubbelspåret från Motala till Mjölby passerar genom Skänninge. Flera undersökningar av det äldsta Skänninge har därför genomförts de senaste åren.

Skänninge  Foto: Bo Dahlgren

Foto: Bo Dahlgren

Stad på 1200-talet?

Skänninge är en av Östergötlands äldsta städer och var sannolikt redan under 1200-talet en fullt utvecklad stad.

Den ligger i ett jordbrukslandskap och anses har varit en central plats för den ekonomiskt betydelsefulla västra delen av Östergötland. Platsen hade även ett centralt läge sett ur en kommunikationssynpunkt.

Här möttes flera viktiga vägar såsom eriksgatan, östra och västra Holavedsvägen. Genom staden sträcker sig även en vattenled i form av Skenaån.

Redan under yngre järnålder framträder Skänninge och dess närmaste omgivning som mycket betydelsefull genom förekomsten av ett stort antal runstenar. De motsvarar en fjärdedel av Östergötlands cirka 250 kända runstenar inom en mils radie från staden.

Eskilstunahällar

Vid två tidigmedeltida kyrkor i Skänninge: S:t Martin och Allhelgonakyrkan, har man hittat tidigkristna gravmonument i vikingatidstil, så kallade eskilstunahällar. Det är gravmonument som kopplas till den tidens absoluta samhällselit. Platsen var med andra ord en viktig ort långt innan den omtalas i de skriftliga källorna.

Kontakt

Landsbygdssamordnare

Annelie Ahlström

Telefon: 0142-859 03

annelie.ahlstrom@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in