Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 22 februari 2018
Mjölby kommun

Skeppsås

Skeppsås är till stora delar beläget på en ändmorän och marken mellan höjderna utgörs nästan uteslutande av åkerjord.

Kyrka och fornlämningar

Kyrkan har troligtvis fått sitt namn av belägenheten på en ås, som varit landningsställe för en farkost (skepp) vilka förr seglade på en sjö som legat sydost om kyrkan. Nordost kyrkan finns flera mindre gravfält omcirka 50 fornlämningar. Sammanhanget kyrkan och fornlämningar i krönläge visar en lång bebyggelsekontinuitet och antyder att området tidigare haft en central betydelse.

Medeltida klenoder

Skeppsås kyrka, vilken befinner sig på den högsta punkten i byn, är sannolikt från sent 1100-tal. Den är byggd i kalksten och har blivit tillbyggd i omgångar. De senaste är från mitten av 1700-talet, då den så kallade "nykyrkan" tillkom, vilket förändrade kyrkans ursprungliga form signifikant. Lyckligtvis har kyrkan fått behålla flera av sina medeltida klenoder bland annat altarskåpet som är ett nordtyskt arbete från 1400-talet, triumfkrucifixet från 1200-talet samt en madonnabild från 1300-talet.

Kyrkklockor

De två kyrkklockorna är sedan 1912 placerade i "klockbodens" övre del. Klockorna hängde tidigare i en stapel, som stod i sydöstra hörnet av kyrkogården. Klockboden byggdes förmodligen redan under medeltiden som kyrkobod (tiondebod), vilken år 1781 apterades till sockenmagasin för spannmål och som magasin fungerade huset sedan i drygt 100 år.

Läs mer om Skeppsås på bypassetslänk till annan webbplats sida.

Utvecklingsgruppen i Normlösa, Vallerstad och Skeppsås: ordförande Linda Munther 0703-220925, mail: munther_linda@hotmail.com

Näringslivskontoret


Landsbygdssamordnare
Annelie Ahlström
annelie.ahlstrom@mjolby.se
Telefon: 0142-859 03

Innehåll: Eva Rådeström

Senast publicerad: 2018-02-05

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Eva Rådeström

Senast publicerad: 2018-02-05

Senast ändrad av: Mia Högberg