Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Skeppsås

Skeppsås är till stora delar beläget på en ändmorän och marken mellan höjderna utgörs nästan uteslutande av åkerjord.

Kyrka och fornlämningar

Kyrkan har troligtvis fått sitt namn av belägenheten på en ås, som varit landningsställe för en farkost (skepp) vilka förr seglade på en sjö som legat sydost om kyrkan. Nordost kyrkan finns flera mindre gravfält omcirka 50 fornlämningar. Sammanhanget kyrkan och fornlämningar i krönläge visar en lång bebyggelsekontinuitet och antyder att området tidigare haft en central betydelse.

Medeltida klenoder

Skeppsås kyrka, vilken befinner sig på den högsta punkten i byn, är sannolikt från sent 1100-tal. Den är byggd i kalksten och har blivit tillbyggd i omgångar. De senaste är från mitten av 1700-talet, då den så kallade "nykyrkan" tillkom, vilket förändrade kyrkans ursprungliga form signifikant. Lyckligtvis har kyrkan fått behålla flera av sina medeltida klenoder bland annat altarskåpet som är ett nordtyskt arbete från 1400-talet, triumfkrucifixet från 1200-talet samt en madonnabild från 1300-talet.

Kyrkklockor

De två kyrkklockorna är sedan 1912 placerade i "klockbodens" övre del. Klockorna hängde tidigare i en stapel, som stod i sydöstra hörnet av kyrkogården. Klockboden byggdes förmodligen redan under medeltiden som kyrkobod (tiondebod), vilken år 1781 apterades till sockenmagasin för spannmål och som magasin fungerade huset sedan i drygt 100 år.

Läs mer om Skeppsås på bypassetslänk till annan webbplats sida.

Kontakt

Utvecklingsgruppen i Normlösa, Vallerstad och Skeppsås

Linda Munther

Telefon: 0703-22 09 25

munther_linda@hotmail.com

 

Landsbygdssamordnare

Annelie Ahlström

Telefon: 0142-859 03

annelie.ahlstrom@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480