Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
lördag 25 februari 2017
Mjölby kommun

Landsbygd och orter

Mjölby kommun består förutom en stor landsbygd av tätorterna Mjölby, Mantorp, Skänninge, Väderstad, Hogstad, Sya och Spångsholm. Av Mjölby kommuns 26 700 invånare bor cirka 6 000 på landsbygden.  Detta gör landsbygden till en aktiv och mycket viktig del för kommunens utveckling.

Invånarantalet och företagandet har ökat de senaste åren - fler människor vill ha ett tätortsnära boende, men ändå bo på landet. I dag finns cirka 1 000 företag på landsbygden, knappt 600 är jord- och skogsbruksföretag.

Lokala utvecklingsgrupper

Våren 2001 startade Mjölby kommun lokala utvecklingsgrupper runt om på landsbygden: Västra Harg, Sya/Spångsholm, Normlösa, Skeppsås, Vallerstad, Väderstad, Hogstad, Hjärtat i Mantorp, Bjälbo, och Kolstad.

Utvecklingsgrupperna tar upp frågor utifrån varje orts behov, vilket har resulterat i en rad olika åtgärder. Behov och önskemål om medel till investeringar som skulle gagna invånarna på olika sätt framfördes sedan till kommunstyrelsens grupp för framtidsfrågor. Exempel på investeringar som genomförts är inköp av hjärtstartare till Västra Harg, nytt staket runt tennisbanan i Hogstad med mera.

Bygdepeng

Sedan 2003 finns en ordförandegrupp som träffas regelbundet och diskuterar övergripande kommunfrågor, till exempel bredband, kommunikationer, hemsidor och större arrangemang.

Utvecklingsgrupperna kan ansöka om en så kallad bygdepeng varje kalenderår från länsstyrelsen, Region Östergötland och kommunen. Summan uppgår till 8 000 kronor per år. Pengarna ska bland annat finansiera möteslokaler, utskick, information och mindre arrangemang.

Ansökningshandlingar finns att hämta hos landsbygdsamordnare Annelie Ahlström i Mjölby Stadshus eller skicka ett mail om handlingarna så får du dessa skickade till dig.


Innehåll: Annelie Ahlström

Senast publicerad: 2017-02-08

Senast ändrad av: Annelie Ahlström

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Annelie Ahlström

Senast publicerad: 2017-02-08

Senast ändrad av: Annelie Ahlström

Näringslivskontoret


Landsbygdssamordnare
Annelie Ahlström
annelie.ahlstrom@mjolby.se
Telefon: 0142-859 03