Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Landsbygd och orter

Mjölby kommun består förutom en stor landsbygd av tätorterna Mjölby, Mantorp, Skänninge, Väderstad, Hogstad, Sya och Spångsholm. Av Mjölby kommuns drygt 27 000 invånare bor cirka 6000 på landsbygden. Detta gör landsbygden till en aktiv och mycket viktig del för kommunens utveckling.

Invånarantalet och företagandet har ökat de senaste åren - fler människor vill ha ett tätortsnära boende, men ändå bo på landet. I dag verkar cirka 1 000 företag på landsbygden i Mjölby kommun.

Den bördiga Östgötaslätten har bidragit till att här finns särskilt många företag med anknytning till livsmedelssektorn. Förutom alla jord- och lantbruksföretag verkar här många företag inom förädlingsindustrin, både stora och små. 

Maten har alltså särskilt stor betydelse i vår kommun. För att symbolisera detta har vi valt att placera en stor King Edward potatis i Viringerondellen i Mjölby där riksvägarna 32, 50 samt Svarvargatan och Brahegatan möts.

Potatisen är formgiven av Rodeco AB tillsammans med potatisodlare i kommunen. Den sattes upp i oktober 2011. Här kan du läsa mer om Varför King Edvard ligger i rondellen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Lokala utvecklingsgrupper


Våren 2001 startade Mjölby kommun lokala utvecklingsgrupper runt om på landsbygden: Västra Harg, Sya, Normlösa, Skeppsås, Vallerstad, Väderstad, Hogstad, Hjärtat i Mantorp, Bjälbo, och Kolstad.

Utvecklingsgrupperna tar upp frågor utifrån varje orts behov, vilket har resulterat i en rad olika åtgärder. Behov och önskemål om medel till investeringar som skulle gagna invånarna på olika sätt framfördes sedan till kommunstyrelsens grupp för framtidsfrågor. Exempel på investeringar som genomförts är inköp av hjärtstartare till Västra Harg och nytt staket runt tennisbanan i Hogstad.

Bygdepeng

Utvecklingsgrupperna kan ansöka om en så kallad bygdepeng varje kalenderår från länsstyrelsen, Region Östergötland och kommunen. Summan uppgår till 8000 kronor per år. Pengarna ska bland annat finansiera möteslokaler, utskick, information och mindre arrangemang.

Ansökningshandlingar finns att hämta hos landsbygdsamordnare Annelie Ahlström i Mjölby Stadshus eller skicka ett mail om handlingarna så får du dessa skickade till dig.

Sedan 2003 finns en ordförandegrupp som träffas regelbundet och diskuterar övergripande kommunfrågor, till exempel bredband, kommunikationer, hemsidor och större arrangemang.

Kontakt

Landsbygdssamordnare

Annelie Ahlström

Telefon: 0142-859 03

annelie.ahlstrom@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480