Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
lördag 20 januari 2018
Mjölby kommun

Hogstad

Hogstad kyrka  Foto: Bo Dahlgren

Hogstad kyrka

Hogstad är en gammal kulturbygd  med flera fornminnen. Samhället består främst av villor byggda mellan 1960 och 1970, här bor ungefär 230 personer. I orten finns ett kooperativt dagis, där barnen får nära till naturen.

Aktiv hembygdsförening

I byns gamla skolbyggnad finns nu en förskola, föräldrakooperativet Björkbacken. Vid kyrkan hittar man Hogstad församlingshem, där hembygdsföreningen håller sina möten. Föreningen har samlat in fotografier från 1900-talets början och bykartor, gårdskartor samt skiftesprotokoll från samtliga gårdar i församlingen. Hembygdsföreningen anordnar även olika aktiviteter under året.

Förutom villabebyggelse består Hogstad av jordbrukssbebyggelse med manbyggnader från 1800-tal och 1900-talets början. Det före detta tingshuset med arrestlokal anger miljöns tidigare administrativa betydelse.

Buss istället för järnväg

I och med byggandet av Mjölby-Hästholmens järnväg fick Hogstad en järnvägsstation år 1909 som även fungerade som poststation. Den förenade post- och järnvägsstationen fungerade ända fram till år 1957, då blev persontrafiken överflyttad till landsvägsbuss. Samtidigt blev järnvägsstationen nedlagd. I stället blev det bilåkande lantbrevbärare från Mjölby. Godstrafiken upprätthölls till år 1990, då den upphörde och banan lades ned.

Tingsplats

Hogstad har ochså varit tingsplats i äldre tider. Med säkerhet vet man att Göstrings härad år 1344 hade sin tingsplats här. Den hette då Gissingsvall. I trädgården, mot vägen invid Gissingsvall är en minnessten uppställd som erinrar om platsens 600-åriga domstolstradition. I bygden finns även en gravhög från bronsåldern och flera stora gravfält från järnåldern.

Altarskåp

Kyrka från 1100-talet

Hogstad kyrka ligger omgiven av öppen odlingsmark. Kyrkan är byggd på 1100-talet men fick sitt nuvarande utseende och torn i slutet av 1700-talet. Av den ursprungliga kyrkan återstår kor, absid och långhus fram till den nuvarande läktaren. Flera medeltida föremål finns bevarade, dopfunten av sandsten som är från 1100-talet och kyrkklockan från 1200-talet är en av Östergötlands äldsta. Triumfkrucifixet är från 1300-talet och altarskåpet med snidade figurer är från 1400-talet.

Utvecklingsgruppen i Hogstad: ordförande Kai Hågård
Telefon 0142-723 01 eller 0734-18 22 41
kai.hagard@privat.utfors.se

Innehåll: Annelie Ahlström

Senast publicerad: 2017-07-14

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Annelie Ahlström

Senast publicerad: 2017-07-14

Senast ändrad av: Mia Högberg

Näringslivskontoret


Landsbygdssamordnare
Annelie Ahlström
annelie.ahlstrom@mjolby.se
Telefon: 0142-859 03