Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Bjälbo

Bjälbo kan av flera anledningar kallas för Sveriges vagga. Det har funnits bosättningar här åtminstone från äldre järnåldern. Bosättningsförhållandena var mycket goda på den bördiga slätten.  Från Bjälbo stammar Birger Jarl, fredsskapare, enare av nationen och grundare av Stockholm.

Arvet efter Birger

Birger Jarl tillhörde den så kallade Bjälboätten (ibland också kallad Folkungaätten) som hade makten i Sverige mellan cirka 1200- och 1400-talet. Bjälbo förblev i ättens ägo fram till 1353 då kung Magnus Eriksson donerade sitt fädernegods till nunneklostret i Skänninge.

Av det medeltida godskomplexet som tillhörde Bjälboätten återstår idag det vackra och mäktiga kyrktornet uppfört i början av 1200-talet. Detta torn är unikt i svensk byggnadskonst. Tornrummet användes som tillfällig tillflyktsort när stridande ätter kämpade om makten i landet. Tornet utgör en del av Bjälbo kyrka som byggdes omkring år 1175.   

Köpmansgille

Strax norr om kyrkan finns grundstenarna efter den först funna stavkyrkan i Östergötland. Mitt i kyrkan finns en grav som sannolikt är en pastoratsgrav med tanke på placeringen i kyrkan. Utanför 1100-talskyrkan står två runstenar resta. Stenen på norra sidan är daterad till början av 1000-talet. Av skriften kan slutsatsen dras att det funnits ett köpmansgille. Bygden har alltså mycket tidigt haft stor betydelse för handel och köpenskap.

Kvinnofrid

Vid kyrkan står en minnessten som restes 1913 av kvinnorna i Östergötland till minne av Birger Jarl som verkade för kvinnans rätt till arv och kvinnofriden. Inne i kyrkans vapenhus finns en utställning med föremål från medeltiden.

Tågen kom och gick

Efter att folkungaätten övergivit Bjälbo på mitten av 1300-talet fick orten en ny blomstringstid under 1900-talets första hälft, tack vare järnvägen. 1914 fick Bjälbo en järnvägsstation med stationshus, stins och allt som hörde till. Det var de stora sockerbetsodlingarna på slätten som höll järnvägen igång. Persontrafiken upphörde dock efter 20 år och godstrafiken förbi Bjälbo upphörde 1954.

Förutom det imponerande kulturarvet finns här idag stora potatis- och spannmålsodlingar. Bjälbo har även en egen idrottsförening Bjälbo IF.  

Läs mer om Bjälbo på bypassets sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Utvecklingsgruppen i Bjälbo

Fredrik Kåhlin

Telefon: 0706-99 82 50

fredrikkahlin@hotmail.com

 

Landsbygdssamordnare

Annelie Ahlström

Telefon: 0142-859 03

annelie.ahlstrom@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480