Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
måndag 30 mars 2015
Mjölby kommun

Välkommen till Bokens vårdboende i Mjölby

Hantverk Foto: Bo Dahlgren

Bokens vårdboende ligger i centrala Mjölby. Det är ett modernt, handikappanpassat och funktionsdugligt boende, med inriktning mot att vara ett centrum i Mjölby för äldregrupper, anhöriggrupper samt för aktiviteter och studiecirklar för pensionärer i ordinärt boende. I entréplan finns gemensamma lokaler och restaurang. Hemtjänsten i området har sin "bas" på Bokens äldreboende.
     

Dagverksamhet

På Bokens vårdboende finns dagverksamhet både för dig som bor här och för dig som bor i närheten. Verksamheten är öppen alla vardagar och till viss del på helgerna. Alla är välkomna. Om man inte vill delta i någon aktivitet går det bra att bara titta in och prata en stund. Fika serveras till självkostnadspris. Ofta ordnas olika tillställningar, som till exempel kräftkalas, midsommarfirande eller musikstunder.

Kontaktmannaskap

Vi arbetar med kontaktmannaskap. Det innebär att du tillsammans med din kontaktman planerar och följer upp de insatser som du är beviljad och planerar för dina och närståendes önskemål.

Brukarinflytande

Det är viktigt att du är delaktig och kan påverka i din vardag. Några gånger om året har vi förtroenderåd med politiska representanter från omsorgs- och Socialnämnden där vi diskuterar gemensamma frågor.

Synpunkts- och Klagomålshantering

Vi tar gärna emot synpunkter, förslag och klagomål för att utveckla  verksamheten. Du kan lämna in dessa skriftligen, muntligen till oss, eller lämna in synpunkterna hos Medborgarservice i stadshuset i Mjölby.
         

Måltider/restaurang

Restaurangen på Bokens vårdboende drivs av kommunens kost- och Serviceenhet. Här finns frukost, lunch- och kaffeservering, alla, även anhöriga och allmänhet, är hjärtligt välkomna.  

Har du frågor eller idéer är du välkommen att kontakta oss!

Bokens vårdboende

Post och besöksadress:
Bockarpsvägen 5 A,
595 51 Mjölby

Enhetschef
Gunilla Starräng
Telefon: 0142-850 51
gunilla.starrang@mjolby.se

Ansvarig sjuksköterska
Telefon: 0142-852 06

Innehåll: Caroline Strand

Senast publicerad: 2015-03-10

Senast ändrad av: Stefan Kalm

Tipsa en kompis om sidan
 Utskriftsvänlig version

Webbredaktör: Mia Högberg
Webbmaster: Stefan Kalm
Kontakta webbredaktionen

Copyright © 1996-2014

Mjölby kommun, Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
telefon 0142-850 00, fax 0142-851 20, e-post mjolbykommun@mjolby.se
Organisationsnummer: 212000-0480

Copyright © 1996-2014

Mjölby kommun, Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
telefon 0142-850 00, fax 0142-851 20, e-post mjolbykommun@mjolby.se
Organisationsnummer: 212000-0480

Webbredaktör: Mia Högberg, Webbmaster: Patrik Wårdmark, Kontakta webbredaktionen