Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Resor och färdmedel

Resecentrum Foto: Mjölby kommun

Korta resor

Ta en promenad eller använd cykeln vid korta resor. Kom igång med cykeltips från Trafikverket: Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I Mjölby tätort kan du åka med traditionell linjetrafik och anropsstyrd trafik. Läs mer om detta på Östgötatrafikens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Långa resor och kompletteringstrafik

Tåg samt långfärdsbussar går från resecentrum där det också finns en långtidsparkering.

Kompletteringstrafik är kollektivtrafik i områden som saknar linjetrafik med buss eller tåg. Kompletteringstrafiken körs i områden där det finns fast boende som har 2 kilometer ell mer till hållplats för allmän kollektivtrafik. Tider, priser och mer information finns hos Östgötatrafikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Till Östgötatrafikens sida om servicelinjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länkar om resor

Sök hela resan

Bil

Buss

Tåg

Flyg

Service- och teknikförvaltningen


Trafikingenjör

Joel Runn
Telefon:0142-856 29
E-post: joel.runn@mjolby.se

Gatuingenjör
Mats Rydell
Telefon: 0142-851 76
E-post: mats.rydell@mjolby.se

Gatu- och parkchef
  
Magnus Ribbing
Telefon: 0142-859 90
E-post: magnus.ribbing@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 11

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in