Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 22 februari 2018
Mjölby kommun

Parkering och andra regler

Får man parkera på huvudled? Ska bilister väja för cyklister på övergångsställen? Hur vi ska uppträda i trafiken styrs av lagar och regler, vissa gäller för hela Sverige och andra är lokala som gäller här i Mjölby kommun.

Vad vi får och inte får göra i trafiken styrs av Trafikförordningen och lokala trafikföreskrifter.

Läs mer om lagar och regler i trafiken

Parkering styrs av både generella lagar och lokala trafikföreskrifter som bara gäller här i Mjölby kommun. Ett exempel på en generell lag att på allmän plats inom tättbebyggt område får fordon inte parkeras längre än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag.

Läs mer om parkering här.

Service- och teknikförvaltningen


Trafikingenjör
Joel Runn
Telefon:0142-856 29
E-post: joel.runn@mjolby.se

Gatuingenjör
Mats Rydell
Telefon: 0142-851 76
E-post: mats.rydell@mjolby.se

Gatu- och parkchef
  
Magnus Ribbing 
Telefon: 0142-859 90
E-post: magnus.ribbing@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby

Besöksadress:
Stadshuset
Burensköldsvägen 11

Innehåll: Joel Runn

Senast publicerad: 2018-02-13

Senast ändrad av: Stefan Kalm

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Joel Runn

Senast publicerad: 2018-02-13

Senast ändrad av: Stefan Kalm