Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
måndag 19 februari 2018
Mjölby kommun

Trafik och gatumark

Nedan finns information om hur man söker transportdispens och hur man söker parkeringstillstånd.  Söker du tillstånd att använda allmän plats, klicka häröppnas i nytt fönster

Transportdispens

Ska du köra inom Mjölby kommun med ett fordon där längden, bredden eller tyngden överskrider trafikförordningen behövs kommunens tillstånd. Ansökan ska lämna senast en vecka innan transporten är tänkt att äga rum. Kommer transporten att gå i flera kommuner söks dispens hos Vägverket.
Ansökan Mjölby kommunPDF
Ansökan Transportstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Parkeringstillstånd

Rörelsehindrade eller personer som av annan anledning har svårt att gå längre sträckor kan erhålla ett särskilt parkeringstillstånd för handikapparkering.
Sök tillståndöppnas i nytt fönster

Gatu- och trafikingenjör

Mats Rydell
Telefon: 0142-851 76
mats.rydell@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun, 595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 11

Innehåll: Mats Rydell

Senast publicerad: 2018-02-15

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Mats Rydell

Senast publicerad: 2018-02-15

Senast ändrad av: Mia Högberg