Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Trafik och gatumark

Nedan finns information om hur man söker transportdispens och hur man söker parkeringstillstånd.  Söker du tillstånd att använda allmän plats, klicka häröppnas i nytt fönster

Transportdispens

Ska du köra inom Mjölby kommun med ett fordon där längden, bredden eller tyngden överskrider trafikförordningen behövs kommunens tillstånd. Ansökan ska lämna senast en vecka innan transporten är tänkt att äga rum. Kommer transporten att gå i flera kommuner söks dispens hos Trafikverket.

Klicka här för ansökan inom Mjölby kommunPDF

Klicka här för ansökan, gällande fler kommuner, hos Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Parkeringstillstånd

Rörelsehindrade eller personer som av annan anledning har svårt att gå längre sträckor kan erhålla ett särskilt parkeringstillstånd för handikapparkering.

Klicka här för att söka parkeringstillstånd för handikapparkeringöppnas i nytt fönster

Kontakt

Gatu- och trafikingenjör

Mats Rydell
Telefon: 0142-851 76

mats.rydell@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in