Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Väderstad

Väderstad, eller Waederstadh som det står skrivet, är omnämnt första gången på 1300-talet. I trakten finns det rikligt med fornminnen som minner om att trakten har varit bebodd sedan äldre järnåldern. Detta kan man se i naturen runt Väderstadstrakten i stensträngssystemet som främst användes för att hägna djuren från grödorna. Här finns även lämningar från järnåldern i gravfält och runstenar.

Riksettan

Väderstad med omgivningar har fått genomgå flera nya vägbyggnationer. Fram till mitten på 1960-talet gick den stora huvudleden söderifrån mot Stockholm, "riksettan", rakt genom Väderstad samhälle. Då den nya E4:an byggdes på 1970-talet kom huvudvägen att gå ett stycke utanför Väderstad. Denna väg var inte motorväg, utan då vägen skulle breddas fick den en sydligare sträckning och hamnade ännu ett stycke längre bort från Väderstad. Vid det senaste motorvägsbygget (1999) tog man tillvara på en stensträngsformation från stenåldern som flyttades till en plats bakom Väderstads hembygdsgård.


Järnvägen och Väderstad AB

Då Väderstad och Harstads gamla kyrkor revs och socknarna slogs samman uppfördes den gemensamma kyrkan i Vallsbergs by år 1840. Här började nu det nya samhället att växa fram med post, affärer och skola. Då järnvägen mellan Mjölby — Hästholmen öppnades 1910 tog också bostadsbyggandet fart. Både riksettan och senare E4:an, liksom järnvägen har haft avgörande betydelse för Väderstads utveckling.

En av kommunens största industrier Väderstad AB, som tillverkar jordbruksmaskiner, började växa fram under 1960-talet. Från att ha varit ett enmansföretag som tillverkade "sladdar" har det idag vuxit till närmare 750 anställda. Företaget är fortfarande under utbyggnad.

1970 inlemmades Väderstad med Mjölby kommun. Ett 50 tal villor byggdes och orten fick ett rejält uppsving befolkningsmässigt. I dag bor det ca 600 personer i samhället.

Här kan du läsa mer om Väderstadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Mjölby/Skänninge turistbyrå

Telefon: +46 142-850 03

Fax: +46 142-415 90

turistbyran@mjolby.se

Adress: Stora torget 2, 596 23 Skänninge

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480