Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 18 januari 2018
Mjölby kommun

Ture Lång

Ture Lång Foto: Bo Dahlgren

Ursprungligen var Ture Lång en staty som stod på torget i Skänninge under medeltiden.

I ett historieverk från 1555 av Olaus Magnus som heter "Historia över de nordiska folken" kan man läsa följande: "På torget reste sig förr en jättelik bildstod, kallade Turelang, utstyrd såsom Roland i Bremen. Vid dess knän plägade man efter offentlig rannsakning och dom afstraffa missgärningsmän, särskildt äktenskapsbrytare, ehuru det blott sällan hände, att någon beträddes med ett slikt brott. Härvid tillgick så, att man öfer deras nacke lade en börda af stenar, som voro med järnkedjor fastbunda vil bildstodens armar; detta straff, som innebär en oerhörd smälek och därtill åtföljdes af annan vanärande behandling, var hufvudsakligen afsedt att afskräcka från förförelse af det svagare könet."

Tysk förebild

När Olaus Magnus säger: "på torget reste sig förr en jättelik bildstod", har han möjligen i sin barndom sett Ture Lång eller hört berättas och fått ögonvittnesskildringar om bildstoden. Turelang, eller Ture Lång som han också kom att kallas, har sin förebild i de tyska medeltidsstädernas Rolandsstoder. Dessa utgjordes av riddare i kolossala statyformat med ett svärd över axeln. Vanligtvis placerades de på torget framför rådhuset för att symbolisera stadens rättsväsende.

Rätt och straff

Ture Lång har en klubba med vidhängande stenar vilket symboliserar rättsväsendet och straffet. I andra handen har han ett stop som kan anses som en symbol för gillena och gillesfriheten. Dagens Ture Lång tillverkades som en symbol för 1989 års Götalandsutställning: "Arvet från Hedenhös", en utställning om de rika natur- och kulturvärdena i och omkring Skänninge. Sedan 1990 pryder Ture Lång Stora Torget i SKänninge.

Ture Lång är tillverkad hos Asp o Karlssons smidesverkstad i Skänninge av Stefan Asp och Uno Jernér. Den skapades fritt ur fantasin, med hjälp av en teckning från Olaus Magnus verk. Ture Lång består av en 30 mm tjock bottenplatta i stål samt av järnbalkar som är klädda med 3 mm stålplåt. All plåt har formats med hjälp av värme och hammare. Totalt väger statyn 2 ton, och det gick sammanlagt åt 40 liter färg att måla den.

Innehåll: Ingmari Karlsson

Senast publicerad: 2017-12-12

Senast ändrad av: Åsa Elandersson

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Ingmari Karlsson

Senast publicerad: 2017-12-12

Senast ändrad av: Åsa Elandersson

Mjölby/Skänninge turistbyrå

Telefon: +46 142-850 03
Fax: +46 142-415 90

turistbyran@mjolby.se

Adress: Stora torget 2
596 23 Skänninge