Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
tisdag 16 januari 2018
Mjölby kommun

Bjälbostenen

Vid runsten  Foto:Jarl Asklund
Om slättbygdens och Bjälbos medeltida storhetstid vittnar de två runstenarna vid Bjälbo kyrka. Bjälbo ligger ca 7 km från Skänninge på vägen mot Väderstad.

Grep, Love, Jute,


Den ena stenen som är ristad vid början av 1000-talet har inskriptionen:
"Unga män reste denna sten efter Grep sin gillebroder. Love ristade dessa runor, Jutes son".

Stenen restes på sin nuvarande plats på 1930-talet, efter att man funnit den inmurad i kyrkans sakristia. Under vikingatiden var handeln en viktig drivkraft och handelsresorna uti världen många. I Skänninge, i närheten av Bjälbo, fanns ett betydande handelscentrum. Gillet som omtalas på stenen var troligtvis ett handelsgille. Denna runsten är en av de äldsta där man nämner ett gille.

Ingvald, Styvjald, Spjallbode..


I slutet av 1000-talet etablerade Bjälboätten (även kallad Folkungaätten) ett maktcentrum i Bjälbo. Under samma tidsperiod ristades runorna på den andra runstenen som står utanför Bjälbo kyrka. Den återfanns år 1850, inmurad i grunden till den gamla sockenstugan och inskriptionen lyder:
"Ingvald reste denna sten efter Styvjald, sin broder, en mycket god sven, son till Spjallbode".

och Folke Filbyter...


Enligt sägnen var en av de första förfäderna till Bjälboätten en man vid namn Folke den Digre. Hans far hette Ingvald och att denne Ingvald var son till Folke Filbyter. Om det var så vet man inte, men kanske är denne Ingvald densamma som omnämns på en av Bjälbostenarna

Innehåll: Ingmari Karlsson

Senast publicerad: 2017-11-16

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Ingmari Karlsson

Senast publicerad: 2017-11-16

Senast ändrad av: Mia Högberg

Mjölby/Skänninge turistbyrå

Telefon: +46 142-850 03
Fax: +46 142-415 90

turistbyran@mjolby.se

Adress: Stora torget 2
596 23 Skänninge