Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Bjälbostenen

Om slättbygdens och Bjälbos medeltida storhetstid vittnar de två runstenarna vid Bjälbo kyrka. Bjälbo ligger ca 7 km från Skänninge på vägen mot Väderstad.

Grep, Love, Jute,

Stenen restes på sin nuvarande plats på 1930-talet, efter att man funnit den inmurad i kyrkans sakristia. Under vikingatiden var handeln en viktig drivkraft och handelsresorna uti världen många. I Skänninge, i närheten av Bjälbo, fanns ett betydande handelscentrum. Gillet som omtalas på stenen var troligtvis ett handelsgille. Denna runsten är en av de äldsta där man nämner ett gille.

Ingvald, Styvjald, Spjallbode...

I slutet av 1000-talet etablerade Bjälboätten (även kallad Folkungaätten) ett maktcentrum i Bjälbo. Under samma tidsperiod ristades runorna på den andra runstenen som står utanför Bjälbo kyrka. Den återfanns år 1850, inmurad i grunden till den gamla sockenstugan och inskriptionen lyder: "Ingvald reste denna sten efter Styvjald, sin broder, en mycket god sven, son till Spjallbode".

...och Folke Filbyter...

Enligt sägnen var en av de första förfäderna till Bjälboätten en man vid namn Folke den Digre. Hans far hette Ingvald och att denne Ingvald var son till Folke Filbyter. Om det var så vet man inte, men kanske är denne Ingvald densamma som omnämns på en av Bjälbostenarna

Kontakt

Mjölby/Skänninge turistbyrå

Telefon: +46 142-850 03

Fax: +46 142-415 90

turistbyran@mjolby.se

Adress: Stora torget 2, 596 23 Skänninge

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480